Selamat Datang
Download Soalan
Skema Jawapan
Huraian Sukatan
Hubungi Kami
e-mail me

Rancangan Tahunan dan Huraian Sukatan

Rancangan Tahunan

* Sumbangan Drs. R. Nandha Kumar Naidu, SMK Tengku Idris Shah,42200 Kapar, Selangor

 

Huraian Sukatan


     Additional Science Form 4 Download Additional Science Form 4.pdf

     Additional Science Form 5 Download Additional Science Form 5.pdf

     B. Melayu - Tingkatan 4 Download B. Melayu - Tingkatan 4.zip

     B. Melayu - Tingkatan 5 Download B. Melayu - Tingkatan 5.zip

     Biology Form 4 Download Biology Form 4.pdf

     Biology Form 5 Download Biology Form 5.pdf

     Chemistry Form 4 Download Chemistry Form 4.pdf

     Chemistry Form 5 Download Chemistry Form 5.pdf

     EST Tingkatan 5 Download EST Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.zip

     Ekonomi - T4 dan T5. Download Ekonomi - Tingkatan 4 dan 5.zip

     English - Tingkatan 4 Download English - Tingkatan 4.zip

     English - Tingkatan 5 Download English - Tingkatan 5.zip

     Geografi - T4 Download Geografi - Tingkatan 4.zip

     Geografi - T5 Download Geografi - Tingkatan 5.zip

     Kesusastera Melayu T4 & T5 Download Kesusasteraan Melayu - Tingkatan 4 & 5.zip

     Matematik - T4. Download Matematik - Tingkatan 4.zip

     Matematik - T5 Download Matematik - Tingkatan 5.zip

     Add Mat T5 Download Matematik Tambahan Tingkatan 5.zip

     Add Math - T4 Download hsp_add_maths_f4.zip

     Pendidikan Moral T4 Download Pendidikan moral - Tingkatan 4.zip

     Pendidikan Moral T5 Download Pendidikan moral - Tingkatan 5.zip

     Physics Form 4 Download Physics Form 4.pdf

     Physics Form 5. Download Physics Form 5.pdf

     Rekacipta - T4 Download Rekacipta - Tingkatan 4.zip

     Rekacipta - T5 Download Rekacipta - Tingkatan 5.zip

     Science Form 5 Download Science Form 5.pdf

     Sejarah - T4. Download Sejarah - Tingkatan 4.zip

     Sejarah - T5 Download Sejarah - Tingkatan 5.zip

     Tek Maklumat T4 & T5. Download Teknologi Maklumat - Tingkatan 4 & 5.zip

     B. Melayu - T1 Download B. Melayu - Tingkatan 1.pdf

     B. Melayu - T2 Download B. Melayu - Tingkatan 2.pdf

     B. Melayu - T3 Download B. Melayu - Tingkatan 3.pdf

     BI Tingkatan 1 Download BI Tingkatan 1.pdf

     BI Tingkatan 2 Download BI Tingkatan 2.pdf

     BI Tingkatan 3 Download BI Tingkatan 3.pdf

     KHB T1 Download KH T1.zip

     KHB T2 Download KH T2.zip

     KHB T3 Download KH T3.zip

     Mat Tingkatan 1 Download Mat Tingkatan 1.pdf

     Mat Tingkatan 2 Download Mat Tingkatan 2.pdf

     Mat Tingkatan 3 Download Mat Tingkatan 3.pdf

     Pend Moral T1 Download Pend Moral T1.pdf

     Pend Moral T2 Download Pend Moral T2.zip

     Pend Moral T3 Download Pend Moral T3.pdf

     Sains Tingkatan 1 Download Sains Tingkatan 1.pdf

     Sains Tingkatan 2 Download Sains Tingkatan 2.pdf

     Sains Tingkatan 3 Download Sains Tingkatan 3.zip

     Sej T1 Download Sej T1.pdf

     Sej T2 Download Sej T2.pdf

     Sej T3 Download Sej T3.pdf
|Selamat Datang| |Download Soalan | |Skema Jawapan| |Huraian Sukatan | |Hubungi Kami|